به سایت هیأت عاشقان امام حسین (ع) خوش آمدید

آخرین مراسم ها

🌹حضرت امام حسین علیه السلام میفرمایند 

🍁آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد🔴

📚کافی(ط-الاسلامیه) ، ج 2 ، ص 373🌱

امام رضاعلیه السلام:

💔آنکه اندوه مومنی را برطرف کند، خداوند در قیامت غم از دلش بزداید.

📚کافی،ج۲،ص۲۰۰

🌹حضرت امام حسین علیه السلام میفرمایند 

🍁آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد🔴

📚کافی(ط-الاسلامیه) ، ج 2 ، ص 373🌱

امام رضاعلیه السلام:

💔آنکه اندوه مومنی را برطرف کند، خداوند در قیامت غم از دلش بزداید.

📚کافی،ج۲،ص۲۰۰