شب شهادت امام جواد(,)

سخرانی

حاج علی رئیسی

روضه

حاج مهدی توکلی

روضه

حاج علی رئیسی

زمینه- یه گوشه توی حجره

حاج علی رئیسی

زمینه- پشت در بسته ام

حاج علی رئیسی

شور- یاجواد الائمه ادرکنی

حاج مهدی توکلی

روضه

حاج مهدی توکلی

شور- مدد ابن الرضا جواد الائمه

کربلایی حسین رئیسی

شور- هرشب به یادتو

حاج علی رئیسی

روضه و دعای پایانی

حاج علی رئیسی