شب ولادت امام هادی(ع)

مولودی

حاج علی رئیسی

سرود- چهارمین علی آل عبا

حاج علی رئیسی

جامعه کبیره ات

حاج علی رئیسی

یا مولانا هادی(ع)

حاج علی رئیسی

بی قرارم

حاج علی رئیسی

یارا یارا

حاج علی رئیسی

مدح و دعای پایانی

حاج علی رئیسی