شب شهادت حضرت معصومه(س)

سخرانی

حاج علی رئیسی

روضه

حاج مهدی توکلی

زمینه- مددی یا معصومه

حاج علی رئیسی

زمینه- فاطمه مولاتی

حاج علی رئیسی

شور- کریمه ی آل عبایی

حاج علی رئیسی

شور- منتظر به راه

حاج علی رئیسی

شور- به سمت گودال

حاج علی رئیسی

شور- از حال دلم کی با خبره

کربلایی حسین رئیسی

روضه و دعای پایانی

حاج علی رئیسی