مراسم شب شهادت امام رضا(ع)

سخرانی- حجت الاسلام جمالی

روضه- حاج علی رئیسی

حاج علی رئیسی- صوت اول

حاج میثم عامری

حاج علی رئیسی- صوت دوم

روضه و دعای پایانی