شب شهادت امام حسن عسکری(ع)

سخرانی- حجت الاسلام جمالی

روضه- حاج علی رئیسی

حاج علی رئیسی- صوت اول

حاج علی رئیسی- صوت دوم

حاج علی رئیسی- صوت سوم

کربلایی محمد ارشاد

حاج علی رئیسی- صوت چهارم

حاج علی رئیسی- صوت پنجم

روضه و دعای پایانی