مراسم روز شهادت امام حسن عسکری(ع)

روضه- حاج علی رئیسی