شب شهادت حضرت ام‌البنین(س)

سخرانی

جناب آقای مجید تمیمی

روضه

حاج مهدی توکلی

زمزمه- یا ام‌البنین

حاج علی رئیسی

زمینه- ای آقای ادب

کربلایی ابوالفضل عمادزاده

زمینه- لحظه های آخره

حاج  علی رئیسی

شور- خالق ایثار و وفا

حاج علی رئیسی

شور- یافاطمه ام‌البنین

حاج سیدمصطفی بروهان

شور به هوای کربلا سوگند

حاج علی رئیسی

شور پایانی

حاج علی رئیسی

روضه و دعای پایانی

حاج علی رئیسی