مراسم روز تاجگذاری حضرت مهدی(عج)

مولودی- حاج میثم عامری

حاج میثم عامری- صوت اول

حاج  میثم عامری- صوت دوم

حاج محمد جلیلی

کربلایی حسین رئیسی

حاج علی رئیسی- صوت اول

مولودی- حاج علی رئیسی

حاج علی رئیسی- صوت دوم

حاج علی رئیسی- صوت سوم

حاج علی رئیسی– صوت چهارم

حاج علی رئیسی- صوت پنجم