شب ولادت حضرت زهرا(س)

سخرانی

جناب آقای مجید تمیمی

مولودی

حاج مهدی توکلی

سرود شور- زائر بهشت نورم

حاج علی رئیسی

سرود شور- خبر شور انگیز

حاج علی رئیسی

سرود شور- مولاتی حضرت زهرا

حاج علی رئیسی

سرود شور- من از روز تولدم

حاج علی رئیسی

سرود شور- آغاز سخن

حاج علی رئیسی

سرود شور- خونه ی دل تا به ابد

کربلایی حسین رئیسی

نام صوت

حاج علی رئیسی