شب ولادت حضرت عبدالعظیم(ع)

مولودی- حاج علی رئیسی

حاج علی رئیسی- صوت اول

حاج علی رئیسی- صوت دوم

کربلایی حسین رئیسی

حاج علی رئیسی- صوت سوم

حاج علی رئیسی- صوت چهارم

مدح و دعای پایانی