شب ولادت امام حسن عسکری(ع)

سخرانی- حجت الاسلام جمالی

مولودی- حاج میثم عامری

حاج میثم عامری- صوت اول

حاج میثم عامری- صوت دوم

حاج علی رئیسی- صوت اول

مولودی- حاج علی رئیسی

حاج علی رئیسی- صوت دوم

حاج علی رئیسی- صوت سوم

حاج علی رئیسی- صوت چهارم

مدح و دعای پایانی