شب وفات حضرت معصومه(س)

سخرانی- حجت الاسلام جمالی

روضه- حاج علی رئیسی

حاج علی رئیسی- صوت اول

کربلایی امیرحسام پور واسعی

حاج علی رئیسی- صوت دوم

حاج علی رئیسی- صوت سوم

کربلایی حسین رئیسی

حاج علی رئیسی- صوت چهارم

روضه و دعای پایانی