شب 23 ماه مبارک رمضان

مناجات

حاج علی رئیسی

روضه

حاج علی رئیسی

زمینه- الله الله به علی ولی الله

حاج علی رئیسی

زمینه- حالم بدتره از هوای ابری

کربلایی حسین رئیسی

زمینه- قبله ی هر محراب

حاج علی رئیسی

شور- یدالله فوق ایدیهم

حاج علی رئیسی

شور- دنیا فقط حسین

حاج علی رئیسی

شور- الله اکبر شاگرد حیدر

حاج علی رئیسی

دعای قرآن به سر

حاج علی رئیسی

روضه و دعای پایانی

حاج علی رئیسی