شب شهادت حضرت حمزه(ع) و حضرت عبدالعظیم(ع)

روضه

حاج مهدی توکلی

روضه

حاج علی رئیسی

زمینه- توی دل ها شد محشر

حاج علی رئیسی

شور- آبرو داری کن

حاج علی رئیسی

روضه و دعای پایانی

حاج علی رئیسی