مراسم روز شهادت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت محمد (ص) سال 1400