ظهر تاسوعای حسینی

روضه

حاج مهدی توکلی

روضه

حاج علی رئیسی

زمینه- والله ان قطعتمو یمینی

حاج علی رئیسی

شور- ای اهل حرم

حاج علی رئیسی

شور- بین موج آب فرات

حاج علی رئیسی

شور- چه شکوهی داره

حاج علی رئیسی

شور- ابوفاضل

حاج محمد کیانی

شور- به نام خدا

حاج علی رئیسی

روضه و دعای پایانی

حاج علی رئیسی