شب چهارم محرم

سخرانی

حجت الاسلام و المسلمین جمالی

روضه

حاج مهدی توکلی

روضه

حاج علی رئیسی

زمینه- اشک چشم و قلب مضطر

حاج علی رئیسی

شور- غریب تر از غریب تری

حاج علی رئیسی

شور- حسین آقام

حاج محمد کیانی

شور- ضرر کردم

حاج علی رئیسی

شور- ذکر امام حسین

حاج علی رئیسی

روضه و دعای پایانی

حاج علی رئیسی