شب پنجم محرم

سخرانی

حجت الاسلام و المسلمین جمالی

روضه

حاج مهدی توکلی

روضه

حاج علی رئیسی

زمینه- حسین وای

حاج علی رئیسی

شور- هرچی صدا زدم

حاج علی رئیسی

شور- یه عالمه گریه

حاج محمد کیانی

شور- عزیزم حسین

حاج علی رئیسی

روضه و دعای پایانی

حاج علی رئیسی